05.05.2018 Jahrestreffen Unihockey 2018 in Interlaken SVSE Unihockey
05./06.05.2018 22. SVSE Unihockey Schweizermeisterschaft in Interlaken Sportsektion BOB Unihockey
02.06.2018 4. Chnebeler-Cup 2018 Unihockeyverein Bärner-Chnebeler Unihockey Weblink

Go to top